00386 4 578 04 08 [email protected]

DARSHAN BLESSING

DARSHAN BLESSING

DARŠAN je blagoslov Majstora, koji prenosi božansku energiju svojim učenicima dajući im shaktipat. Do prijenosa valove visoke frekvencije može doći pomoću riječi, mantre, pogleda ili dodira. Cilj je dizanje svijesti pojedinca. DARŠAN u doslovnom prijevodu znači BOŽANSKI POGLED. Radi se o otvaranju kanala za kozmičko svjetlo, što ga redovitom meditacijom, mantrama ili molitvom kasnije održavamo otvorenim.

Daršan se događa u tišini. Svaki pojedinac Stephenu pristupa individualno.

CIJENA: odrasli 40 EUR, djeca 7-17 god. 20 EUR

Pokličite
Zemljevid